Tabacos Baez SF Toro

Tabacos Baez SF Toro , διαστάσεις 6 Χ 50 .

Ένα 'τυπικό' Toro , 70 % long filler με ολίγο short filler ( 30% ) .

Ένα πούρο από το κουτί των 20 πούρων .